Portfolio

Ta sama ręka może tworzyć sztukę, jako wyraz emocji, oraz dizajn;
ten wskazuje na cel.